شاخه ها
سازندگان
  • daddario
  • هاناباخ

محصولات جديد

EJ25B Pro-Arté Black Nylon Composite, Flamenco EJ25B Pro-Arté Black Nylon Composite, Flamenco
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
EJ45LP Pro Arte Lightly Polished Composite EJ45LP Pro Arte Lightly Polished Composite
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 860,000 ریال
افزودن به سبد خريد
EJ46LP Pro Arte Lightly Polished Composite EJ46LP Pro Arte Lightly Polished Composite
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۴
سازنده: daddario

قيمت: 860,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدل EJ27N/ مخصوص هنرجویان/ کشش متوسط مدل EJ27N/ مخصوص هنرجویان/ کشش متوسط
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
GOLDEN PLATED 825 GOLDEN PLATED 825
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 1,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
950 Titanyl 950 Titanyl
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 1,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
800 Silver Plated 800 Silver Plated
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
826 Flamenco 826 Flamenco
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
EXCLUSIVE EXCLUSIVE
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 1,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
سیم گیتار هاناباخ مدل روکش نقره 600 سیم گیتار هاناباخ مدل روکش نقره 600
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۴
سازنده:

قيمت: 450,000 ریال
افزودن به سبد خريد