شاخه ها
سازندگان
  • daddario
  • هاناباخ

سیم تقلبی چه خصوصیت فیزیکی دارد؟

۱۳۹۴/۰۳/۲۸تشخیص سیم تقلبی با توجه به خصوصیات فیزیکی

لمس سیم سیم را بین انگشت شست و اشاره‌تان بچرخانید. سیم اصل می‌باست بسیار نرم و انعطاف‌پذیر باشد و احساسی سازگار و همراه به شما بدهد. سیم‌..