شاخه ها
سازندگان
  • daddario
  • هاناباخ

تشخیص اصلی یا تقلبی بودن سیم با استفاده از سریال نامبر

۱۳۹۴/۰۳/۲۸تشخیص اصلی یا تقلبی بودن سیم با استفاده از سریال نامبر «مهم»

تشخیص اصلی یا تقلبی بودن سیم با استفاده از سریال نامبر «مهم» با توجه به پخش گسترده سیم های تقلبی داداریو از سوی بسیاری از فروشگاه های موسیقی در دنیا بالاخص کشو..